Tai Chi principi u svakodnevnom životu

Radionica “Kako primeniti Tai Chi principe u svakodnevnom životu”, u organizaciji Holističkog centra Sfera i Isidore Milosević biće održana 20. decembra 2014. godine od 14 do 15 časova. Tržni centar Ušće, 2. sprat. lokal Sensa-grad sreće.
Primena osnovnih principa Tai Chi Chuan-a na svakodnevno shvatanje života. Koristi koje možete imati na fizičkom, psihičkom i duhovnom planu ako prihvatite ovaj način razmišljanja. Ovo predavanje može koristiti onima koji već vežbaju Tai Chi ali i onima koji žele da obogate svoje shvatanje života iz jednog novog ugla.
Govoriće se o uspostavljanju harmonije izmedju neba i zemlje kroz ukorenjivanje koje nam pruža stabilnost u životu, zatim o harmoniji jina i janga kroz koju prevazilazimo uspone i padove u životu, o nedelanju ili prisutnosti u sadašnjem trenutku i još mnogo inspirativnih i primenljivih principa.
Tai Chi Beograd

Beograd, Tai Chi Workshop for Tertapak Company, June 2014

Beograd, Tai Chi, WorkshopBeograd, Tai Chi Health
Divna Tai Chi radionica za zaposlene u Tetrapak kompaniji, koja shvata značaj korporacijskog zdravlja. Ovakve i slične radionice mogu se organizovati za vaše zaposleneu Beogradu, Srbiji i šire. Možete se opustiti, sačuvati zdravlje i biti efikasni u poslu. Uživajte!