Uncategorized

Tai Chi kao stil života

Tai Chi kao put
Tai Chi kao put
Opuštanje
Opustite se kroz Tai Chi

Tai či je način života koji Kinezi upražnjavaju već hiljadama godina. U periodima kada se nalašavala ideaizovana ljudska priroda, moćne kreativne civilizacije su cvetale, društvo je napredovalo a ljudi postajali duhovniji. Tai či znači konačan, krajnji, maksimalan. To znači usavršavanje i napredovanje prema bezgraničnom, kao i neizmerno postojanje i veliko večno. Činjenica da se dve ravnopravne sile jing i jang istovremeno suprotstavljaju i dopunjavaju, zbunjivala je mnoge kroz istoriju. Tai či zagovara samoostvarenje individue, ali takodje naglašava i da ovaj cilj valja postići umerenim, prirodnim načinom života.

Relaksacija znači popuštanje: popustiti pred ceokupnim univerzumom, pred beskonačnim i uroniti u jedinstvo koje taoistička filozofija opisuje kao „sjedinjavanje neba i čoveka“. Učenik tai čija trebalo bi dosta da meditira u cilju opuštanja tela i uma, da bi mogao da se sjedini sa svemirom. Kada postignete ovaj nivo teći ćete u skladu sa tokom svemira, kretaćete se u skladu sa kretanjem svemira. Tada ćete shvatiti pravo značenje reči opuštanje u tai čiju. Majstor Jang je podsećao svoje učenike „ Opustite se, opustite se potpuno kao da vam je telo providno.“

Tai Chi klasici,, prevod i tumačenja Vajsun Liao, Babun, Beograd, 2009.

Advertisements
Uncategorized

Beograd, Korporacijsko zdravlje u Telenoru

Beograd, Telenor, Tai ChiCorporate Health, Belgrade

Već nekoliko godina svakog petka u 8:30 vežbamo Tai Chi.
Ponovo pozivamo sve zaposlene da se priključe.

Belgrade, Corporate Health, Every Friday at 8:30 join us for Tai Chi lesson.

Uncategorized

Beograd, Tai Chi Workshop for Tertapak Company, June 2014

Beograd, Tai Chi, WorkshopBeograd, Tai Chi Health
Divna Tai Chi radionica za zaposlene u Tetrapak kompaniji, koja shvata značaj korporacijskog zdravlja. Ovakve i slične radionice mogu se organizovati za vaše zaposleneu Beogradu, Srbiji i šire. Možete se opustiti, sačuvati zdravlje i biti efikasni u poslu. Uživajte!